Historie Hotelu Praha
Historie hotelu sahá až do začátku 20. století, kdy zde fungoval hotel Langer. Později byl hotel přestavěn, rozšířen a dostal nové jméno Praha. V nezměněné podobě fungoval hotel po zbytek tisíciletí. Začátkem nového milénia hotel získali noví majitelé, kteří se rozhodli ponechat zažitý název Praha. Během několika let prošla budova hotelu rekonstrukcí a bylo zde zřízeno několik provozoven. V hotelu najdeme restauraci, pivnici, bar a vinárnu, ubytovací služby zde zatím poskytovány nejsou.

Copyright © 2011